ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༩

བྷ་ཌན་གྱིས་ཨ་རིའི་ཕྱི་མི་གཞིས་ཆགས་སྲིད་ཇུས་ལ་བསྐྱར་བཅོས་བྱ་རྒྱུ།


༄༅།། ཕྱི་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་༢༠་ཐམ་པའི་ཉིན་གུང་ནས་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་གྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྲིད་འཛིན་གསར་པ་ཇཱོ་བྷ་ཌན་གྱི་གཞུང་གིས་ཨ་མི་རི་ཀར་ཁྲིམས་འགལ་དུ་འཚོ་གནས་བྱེད་བཞིན་པའི་ཕྱི་མི་གཞིས་ཆགས་པ་རྣམས་ཨ་རིའི་སྤྱི་དམངས་སུ་འགྱུར་བའི་སྲིད་ཇུས་ལ་བསྐྱར་བཅོས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་སྐོར། པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG