ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༢/༢༣

བྷ་ཌན་གྱི་ཨ་སྒོར་ཁྲག་ཁྲིག་ཆེན་མོ་༢་མ་ཟིན་ཙམ་གྱི་ངལ་སེལ་ལས་འཆར།


༄༅།། ཨ་མི་རི་ཀའི་འདེམས་ཐོན་སྲིད་འཛིན་ཇཱོ་བྷ་ཌན་གྱིས་བདུན་ཕྲག་རྗེས་མར་ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་གསར་པའི་ལས་ཁུར་བཞེས་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་། ཁོང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་ཁྱབ་གདལ་དུས་སུ་ཉམས་རྒུད་ཕྱིན་པའི་ཨ་མི་རི་ཀའི་དཔལ་འབྱོར་སླར་གསོ་དང་ངལ་སེལ་རོགས་རམ། ནད་དུག་འགོག་བཅོས་བཅས་ལ་ཨ་སྒོར་ཁྲག་ཁྲིག་ཆེན་མོ་གཉིས་མ་ཟིན་ཙམ་ཞིག་འགྲོ་གྲོན་གཏོང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཞིབ་ཕྲ་ཞིག་བཏོན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་གིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG