ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༩

པེ་ཅིང་གི་ཨོ་ལོམ་པིག་ལ་མཉམ་ཞུགས་མི་བྱེད་པའི་འབོད་སྐུལ།


༄༅།། ཉི་ཧོང་དུ་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་མོར་༢༠༢༢་ལོའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་དགུན་དུས་ཀྱི་ཨོ་ལོམ་པིག་རྩེད་འགྲན་པེ་ཅིང་ལ་འཚོགས་འཆར་ཡོད་པར་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་མཉམ་ཞུགས་གནང་རྒྱུ་མེད་པའི་འབོད་སྐུལ་གྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་ཅིང་། ཡང་ཕྱི་ཚེས་༢་ཉིན་པེ་ཅིང་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་དགུན་དུས་ཀྱི་ཨོ་ལིམ་པིག་རྩེད་འགྲན་འཚོགས་རྒྱུ་དེར་ལོ་གཅིག་ཏག་ཏག་ཡོད་པའི་དུས་ཚིགས་དང་བསྟུན་ནས་སུད་སི་དང་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལ་བཅས་སུའང་ལས་འགུལ་སྤེལ་ཡོད་པའི་སྐོར། པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུ་ཡི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG