ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༧

དཔེ་ཀློག ཀོང་པོའི་ལོ་རྒྱུས་དང་གནས་བཤད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བཞུགས་སྒར་བྱམས་པ་གླིང་རྒན་གསོ་ཁང་གི་སྒོམ་འབར་བསོད་ནམས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་ཀོང་པོའི་ལོ་རྒྱུས་དང་གནས་བཤད་ཕྱོགས་སྒྲིག་གི་བརྗོད་བྱ་དང་ཀོང་པོའི་སྣོད་བཅུད།འགྲོ་བ་ཆགས་ཚུལ་དང་ཀོང་པོའི་རྒྱལ་རབས།ཀོང་པོའི་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཚད། ས་སྐྱའི་སྐབས་ནས་དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་བར་གྱི་ཀོང་པོའི་ལོ་རྒྱུས་སོགས་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད།།

XS
SM
MD
LG