ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༧/༡༦

ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འོས་བསྡུའི་གྲུབ་འབྲས་དང་བོད་དོན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཡུ་རོབ་ནེ་དྷར་ལན་ཌིའི་བོད་རིགས་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ནོར་བུ་ཚེ་རིང་གདན་འདྲེན་ཞུས་ནས་ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འོས་བསྡུའི་གྲུབ་འབྲས་དང་། ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་གསར་པའི་གྲས་སུ་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་བ་ཅི་ཙམ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བ་སོགས་ཀྱི་ཐད་བགྲོ་གླེང་ཞུས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG