ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༣

སྔ་དྲོའི་རླུང་འཕྲིན།༢༠༢༡་ཟླ་༠༧ཚེས་༡༡


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ནང་དམར་ཤོག་ཚོགས་པ་བཙུགས་པའི་དུས་སྟོན་དང་བསྟུན་ནས་འགྲོ་འོང་བཀག་སྡོམ་བྱས་ཡོད་པ་སོགས་ལྷོད་ཡང་དུ་གཏོང་བཞིན་ཡོད་ནའང་། གྲོང་གསེབ་ཁག་ཏུ་དུས་སྟོན་འཚོགས་རྒྱུ་གཞི་ནས་མགོ་བཙུགས་ཡོད་པ། ཡོ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནད་དོན་ལ་དམིགས་ནས་ཉིས་སྟོང་ཉེར་གཉིས་ལོའི་རྒྱ་ནག་གི་དགུན་དུས་ཨོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་ལ་ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་མགོ་ཁྲིད་སོགས་མཉམ་ཞུགས་མི་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་མང་མོས་ཀྱི་གྲོས་ཆོད་ཅིག་བཞག་ཡོད་པ། ཡོ་རོ་སི་བས་སུ་རུ་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་གཞས་པ་ཞིག་གིས་གོང་ས་མཆོག་གི་འཁྲུངས་སྐར་སྲུང་བརྩིའི་དུས་སྐབས་དང་བསྟུན་ནས་དུས་ཡུན་ཟླ་གཅིག་གི་རིང་རོལ་དབྱངས་སྐོར་སྐྱོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་པ། བལ་ཡུལ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་ནས་ཡུལ་དེའི་ཕྱོགས་འགལ་སྲིད་དོན་ཚོགས་དག་གིས་མུ་མཐུད་ནས་ངོ་རྒོལ་སྤེལ་རྩིས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་སོགས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG