ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༡

སྔ་དྲོའི་རླུང་འཕྲིན།༢༠༢༡་ཟླ་༠༧ཚེས་༡༠


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིས་འབྲུག་དང་བལ་ཡུལ། ཧིན་རྡི་ཉིས་ཤིས་ཡ་སོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅིག་གི་དུ་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཀྱི་འགོག་སྨན་མཁོ་འདོན་བྱས་ཡོད་པ།རྒྱ་ནག་གིས་རྒྱ་གར་ནང་བཞིན་དམག་སྡེའི་ཁོངས་སུ་བོད་པའི་དམག་མིའི་སྡེ་ཚན་ཞིག་བཙུགས་ནས་མ་འོངས་བར་རྒྱ་གར་དང་བོད་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་སུ་མངགས་འཆར་ཡོད་པ། ཨ་རིས་ཡུ་གུར་བའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ལས་དོན་དང་འབྲེལ་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་ལས་སྤྱི་གཉེར་ཁང་བཅུ་གྲངས་ཤིག་ཡང་བསྐྱར་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཉེས་ཆད་གཅོད་རྒྱུའི་མིང་ཐོ་ནག་པོའི་ནང་བཅུག་པ། ཨ་རིའི་དམག་མི་ཨ་ཧྥུ་གྷན་ན་སི་ཐན་ནས་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར་ཐ་ལིས་པན་དྲག་སྤྱོད་ཚོགས་པས་ཨ་ཧྥུ་གྷན་ན་སི་ཐན་གྱི་དམག་མིར་འཐབ་འཛིང་བྱས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་སོགས་ཡོད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG