ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༧

སྔ་དྲོའི་རླུང་འཕྲིན། ༢༠༢༡ ཟླ་ ༣ ཚེས་༡༡


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བཞུགས་སྒར་དུ་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཐེངས་༦༢་པར་སྲུང་བརྩི། བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུའི་ཚོགས་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ལ་རྒོལ་མཆོང་། རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཐེངས་༦༢་པ་སྲུང་བརྩི།་་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སར་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཐེངས་༦༢པ་སྲུང་བརྩི།་ ཨ་རིའི་ནེའུ་ཡོག་ཏུ་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཐེངས་༦༢ པ་སྲུང་བརྩི།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG