ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༣/༠༩/༢༥

སྔ་དྲོའི་རླུང་འཕྲིན།༢༠༢༠་ཟླ་༡༠་ཚེས་༢༥


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཉེ་ཆར་ཡེ་ཤུའི་བླ་ཆེན་ཕོབ་ཕུ་ཡིས་དཔེ་དེབ་གསར་བ་ཞིག་བཏོན་ཡོད་པའི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཡུ་གུར་བ་རྣམས་ཀྱིས་མནར་གཅོད་མྱངས་གི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་བཤད་ཡོད་པ། རྒྱ་ནག་གི་དམག་དཔུང་གིས་འབྲུག་ཡུལ་གྱི་ས་མཚམས་སུ་ལམ་དང་ཟམ་པ། འཐབ་ར་སོགས་དམག་དོན་ཐད་ཀྱི་འཛུགས་སྐྲུན་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་རྒྱ་གར་གྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་གནས་ཚུལ་སྤེལ་ཡོད་པ། ཟླ་འདིའི་ནང་རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་བལ་ཡུལ་དུ་རྒྱལ་དོན་འཚམས་འདྲིར་ཕྱིན་ནས་ཕྱོགས་གཉིས་བར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་ཐད་གྲོས་མོལ་བྱེད་འཆར་ཡོད་པ། ཨ་རིའི་འདེམས་ཐོན་སྲིད་འཛིན་ཇོ་བྷད་ཊན་གྱིས་མ་འོངས་བའི་འཛིན་སྐྱོང་གཞུང་གི་མགོ་ཁྲིད་མི་སྣ་བསྐོ་འཇོག་བྱེད་ཕྱོགས་ཐད་དབྱེ་ཞིབ་བྱས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཡོད།

XS
SM
MD
LG