ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༣/༠༢

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཁང་ལ་བོད་དོན་ཞུ་གཏུགས།


སི་པེན་གྲོང་ཁྱེར་བྷར་སི་ལོ་ནར་བཅའ་སྡོད་བོད་ཁང་གི་དབུ་འཛིན་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་གྱིས་དེང་སྐབས་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་༣༠་ཐམ་པར་བོད་དོན་གོ་རྟོགས་སད་ཐབས་དང་བོད་རྒྱའི་འབྲེལ་མོལ་སླར་གསོ་ཡོང་ཐབས་སུ་ཟླ་བ་གཉིས་ལྷག་གི་རིང་ལ་བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་སྐོར་སྐྱོད་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་གྱི་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་གིས་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཧོ་ལན་ཌིའི་རྡ་ཧེག་གྲོང་ཁྱེར་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཁང་གི་དཔོན་རིགས་ཚོར་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་གཅིག་ལྷག་གི་རིང་དུ་བོད་དོན་ཞུ་གཏུགས་གནང་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར། ཕུན་ཚོཌ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་སྐུ་གཞོག་ཐུབ་བསྟན་དབང་ཆེན་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG