ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༤

བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བའི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་འདུ།


བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ཟེར་བའི་ལོ་རེའི་དམར་ཤོག་ཚོགས་ཆེན་དེ་འཚོགས་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། ད་ཐེངས་ཀྱི་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ཏུ་གཙོ་བོ་བོད་པ་ཚོར་ཏང་དང་རྒྱལ་ཁབ་ལ་དགའ་བའི་བསམ་བློའི་སློབ་གསོ་སྤེལ་རྒྱུ་ཤུགས་སྣོན་རྒྱག་རྒྱུ་དང་བོད་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་ས་ཁུལ་གྱི་ཚོང་དོན་ལས་རིགས་ཁག་སྒོ་འབྱེད་དང་ཚོང་ལས་སྣ་མང་ཅན་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་དབུལ་ཕོངས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་ལས་གྲོལ་ཐབས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་སོགས་བཤད་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར། ཚེ་རིང་སྐྱིད་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG