ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༧

རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་ནང་རྒྱ་མིའི་དངོས་ཟོག་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ།


རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་ནང་རྒྱ་མིའི་དངོས་ཟོག་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པའི་འདུ་འཛོམས་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་གནང་ཡོད་པས་འདུ་འཛོམས་དེ་ལ་བོད་མི་དམངས་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་གཞོན་པ་ཨ་ཅར་ར་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་པའི་ལྡི་ལི་ཁུལ་གྱི་བོད་མི་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གྱི་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་འདི་ག་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་ནས་བཏང་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG