ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༣

བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ལྡི་ལིའི་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ།


བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་མི་ཚོས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པའི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་ཆེན་༡༩་འཚོགས་པའི་སྐབས་དེར་བོད་ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་དྲག་གནོན་གྱི་སྲིད་ཇུས་འཛིན་བཞིན་པར་ངོ་རྒོལ་དང་བོད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་དོ་སྣང་ཡོང་ཆེད་དུ་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་མདུན་དུ་རྔམ་སྟོན་ཁྲོམ་སྐོར་གནང་བའི་སྐབས་སུ་དབུས་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་བསྟན་འཛིན་འཇིགས་མེད་ལགས་དང་ཚོགས་གཞོན་རྟ་མགྲིན་ཧྲི་ཆོས་ལགས་གཙོས་པའི་གཞོན་ནུའི་ཚོགས་མི་༥༠ལྷག་རྒྱ་གར་གྱི་ཉེན་རྟོག་པས་བཀག་ཉར་བྱས་པའི་སྐོར་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་ཚེ་རིང་དབང་ལགས་ནས་གནས་ཚུལ་བཏང་བ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG