ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༢/༡༠/༠༦

ཀོང་པོ་བོན་རིར་ཕུག་ལམ་བཟོ་འཆར།


རྒྱ་ནག་གི་གྲེང་རྡུ་གྲོང་ཁྱེར་ནས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་བར་རི་ལིའི་ལྕགས་ལམ་རྒྱབ་བཞིན་ཡོད་པའི་ལམ་བརྒྱུད་དུ་བོད་ཀྱི་གནས་རི་གྲགས་ཅན་ཀོང་པོ་བོན་རི་ནི་ཉིང་ཁྲི་གྲོང་ཁྱེར་བྲག་ཡིབ་ཆུས་ཀྱི་ཁུངས་ལ་ཡོད་པའི་གནས་རི་དེ་རྫ་རི་དང་ནགས་རི། སྤང་རི་བཅས་ལས་གྲུབ་ཅིང་། ཀོང་པོ་བོན་རིར་ཕུག་ཁུང་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་གོ་ཐོས་བྱུང་བའི་རྗེས་ཉིང་ཁྲི་རྫོང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་མིང་ཐོག་ཏུ་ཕུག་ལམ་སྐྲུན་རྒྱུའི་ལས་འཆར་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་སྙན་ཞུ་ཞིག་ཕུལ་ཡོད་པ་སྐད་འཕྲིན་སོགས་དྲ་བའི་བརྒྱུད་ལམ་དུ་ཁྱབ་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་དཀོན་མཆོག་དོན་གྲུབ་ལགས་ནས་ངོ་སྤྲོད་གནང་གི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG