ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བཀྲིས་དབྱངས་འཛོམས། མེ་སི་ཚོང་གཉེར་ཁང་གི་མཐོ་རིམ་དངོས་ཟོག་འཆར་འགོད་འགན་འཛིན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀའི་པར་ཏུ་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་ནས་ཚོང་ལས་ཐད་ཆེད་ལས་སློབ་སྦྱོང་གྱི་ལག་འཁྱེར་ཐོབ་པའི་རྗེས་སུ། བཀྲིས་དབྱངས་འཛོམས་ལགས་ཀྱིས་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནེའུ་ཡོག་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་མེ་སི་ཚོང་གཉེར་ཁང་གི་ཚོང་དོན་འཆར་འགོད་འགན་འཛིན་གྱི་ཕྱག་ལས་གནང་འདུག་པ་དང་། ལོ་གཅིག་ཙམ་གྱི་གོང་ཁོང་ཚོང་ལས་ཁང་དེའི་མཐོ་རིམ་འཆར་འགོད་འགན་འཛིན་ལ་གནས་སྤར་བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེ་བཞིན་ཁོང་གིས་རྒྱ་གར་ནང་གི་ཚོང་གཉེར་ཁང་ཆེ་ཁག་གཉིས་ནང་ལའང་ཕྱག་ལས་གནང་མྱོང་འདུག

XS
SM
MD
LG