ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༥/༣༡

རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་གྱིས་དྷ་བོ་སིར་གཏམ་བཤད།


ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་འཕོ་འགྱུར་བྱེད་བཞིན་པའི་དུས་འདིར་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིང་ཕིང་ལ་སུས་སི་ལེན་ཌི་ཡི་གྲོང་ཁྱེར་དྷ་བོ་སིར་ནང་ཚོགས་པའི་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཚོགས་འདུའི་ཐོག་ད་བར་རྒྱ་ནག་ལ་ཐོབ་མ་མྱོང་བའི་དམིགས་བསལ་གྱི་སྐད་ཆ་ཤོད་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཐོབ་ཡོད་པས་དེའི་སྐོར་ལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG