ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༩

ཀེ་ནེ་ཌའི་མཛངས་མ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཀག་སྟེ་འགྲན་བསྡུར་གྱི་ནང་ཞུགས་སུ་འཇུག་མེད་པ།


རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཟིན་ཐོ་ཆེས་ཐ་ཞན་ཡིན་པའི་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་མཁན་ ཀེ་ནེ་ཌའི་མཛངས་མ་ཨཱ་ནེསི་ཊེ་ཤི་ཡ་ལིན་རྒྱ་ནག་གི་ལྷོ་ཕྱོགས་ཞིང་ཆེན་ཧེ་ནན་གྱི་ནང་བྱ་རྒྱུའི་འདི་ལོའི་འཛམ་གླིང་གི་མཛངས་མའི་འགྲན་བསྡུར་ནང་ཞུགས་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བསྐྱོད་ཡོད་ཀྱང་ ཧོང་ཀོང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཀག་སྟེ་འགྲན་བསྡུར་བྱ་ཡུལ་དུ་བཏང་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག་ དེ་ཡང་ ལིན་གྱི་གྲོགས་མོ་ཀཱེ་ལཱན་ ཕྷོཌ་ཀྱིས་གསར་འགོད་པ་རྣམས་ལ་ རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་ ལིན་ཧོང་ཀོང་ནས་གནམ་གྲུ་བརྗེས་ཏེ་ཧེ་ནན་ལ་བསྐྱོད་རྩིས་བྱེད་པའི་སྐབས་ རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་མི་སྣས་བཀག་སྟེ་བཏང་མི་འདུག་ཅེས་བརྗོད་ཡོད་པ་རེད།

XS
SM
MD
LG