ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༣/༠༣

ཀེ་ནེ་ཌའི་མཛངས་མ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཀག་སྟེ་འགྲན་བསྡུར་གྱི་ནང་ཞུགས་སུ་འཇུག་མེད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཟིན་ཐོ་ཆེས་ཐ་ཞན་ཡིན་པའི་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་མཁན་ ཀེ་ནེ་ཌའི་མཛངས་མ་ཨཱ་ནེསི་ཊེ་ཤི་ཡ་ལིན་རྒྱ་ནག་གི་ལྷོ་ཕྱོགས་ཞིང་ཆེན་ཧེ་ནན་གྱི་ནང་བྱ་རྒྱུའི་འདི་ལོའི་འཛམ་གླིང་གི་མཛངས་མའི་འགྲན་བསྡུར་ནང་ཞུགས་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བསྐྱོད་ཡོད་ཀྱང་ ཧོང་ཀོང་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཀག་སྟེ་འགྲན་བསྡུར་བྱ་ཡུལ་དུ་བཏང་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་འདུག

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG