ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༧/༡༧

སྲིད་འཛིན་ཛེ་ལན་སི་ཀིས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅། །ཡུ་ཀེ་རན་གྱི་སྲིད་འཛིན་ཛེ་ལན་སི་ཀི་ཡིས་ཨ་རིའི་གྲོང་ཁྱེར་ནིའུ་ཡོག་ནང་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་༧༨པའི་ཐོག་གསུང་བཤད་གནང་ཡོད་པ་དང་འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་མུ་མཐུད་དེ་ཡུ་ཀེ་རན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་རོགས་རམ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་པ་སོགས་པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས་ནས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་རྗེས་དྲི་བ་དྲི་ལན།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG