ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༣/༡༠/༠༡

ཛི་ལེན་སེ་ཀེ་ཡིས་ཕར་རྒོལ་བྱ་རྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་ཡོད་གསུངས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅། །ཨུ་རུ་སུ་ལ་ཕར་རྒོལ་བྱ་རྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་ཡོད་པ་ཡུག་ཁེན་གྱི་སྲིད་འཛིན་ཛི་ལེན་སེ་ཀེ་ཡིས་གསུངས་ཡོད་པའི་སྐོར་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་གཅིག་བསྟན་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG