ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༦/༡༧

རྒྱལ་སྤྱིའི་འཇུ་བཟུང་བཀའ་རྒྱའི་ཤུཊ་རྐྱེན་ཡོད་མུར་ཞིས་ཅིན་ཕིང་ཕུ་ཊིན་ལ་ཐུག་འཕྲད་དུ་བསྐྱོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན། རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིང་ཕུ་ཊིན་ལ་ཐུག་འཕྲད་ཆེད་མོ་སི་ཁའོ་ལ་ཆེད་བསྐྱོད་དང་། ཕུ་ཊིན་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནག་ཅན་ཁྲིམས་བཤེར་ཁང་གིས་ཁོ་པས་དམག་དོན་གྱི་ནག་ཉེས་བསཊ་པའི་ཉེས་འཛུཊ་ཀྱིས་ཁྲིམས་རའི་བཀའ་རྒྱ་བཏང་ཡོད་པའི་སྐོར་པདྨ་བདེ་ཆེན་ལཊ་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིཊ་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG