ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༣/༡༡/༢༩

འཛམ་གླིང་གིས་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་འོས་བསྡུའི་གྲུབ་འབྲས་ལ་ངང་སྒུག


༄༅།། ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་འོས་བསྡུའི་སྐབས་སུ་སྲིད་འཛིན་ལས་ཐོག་ཌོ་ནལ་ཊམ་དང་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་སྲིད་འཛིན་འོས་མི་ཇཱོ་བྷ་ཌན་རྣམ་གཉིས་སུ་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་མིན་ཐག་མ་ཆོད་པར་ལུས་ཡོད་པའི་སྐབས་འདིར་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་དབུ་ཁྲིད་ཚོས་ཨ་མི་རི་ཀའི་མི་དམངས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོད་པའི་འོས་འདེམས་འདིར་སྒེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་གླེང་སློང་དེ་ཙམ་གནང་གི་མེད་ཀྱང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་དང་མང་ཚོགས་ཀྱིས་བསམ་ཚུལ་སྣ་ཚོགས་ཤིག་བཤད་ནས་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་འོས་འདེམས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་ལ་ངང་སྒུག་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར། ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་གྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྡུས་བྱས་པ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG