ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

འཛམ་གླིང་གིས་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་འོས་བསྡུའི་འགྲུབ་འབྲས་ལ་ངང་སྒྲུག


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་འོས་བསྡུའི་སྐབས་སུ་སྲིད་འཛིན་ལས་ཐོག་ཌོ་ནལ་ཊམ་དང་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་སྲིད་འཛིན་འོས་མི་ཇཱོ་བྷ་ཌན་རྣམ་གཉིས་སུ་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་མིན་ཐག་མ་ཆོད་པར་ལུས་ཡོད་པའི་སྐབས་འདིར་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་དབུ་ཁྲིད་ཚོས་ཨ་མི་རི་ཀའི་མི་དམངས་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་བྱས་ཡོད་པའི་འོས་འདེམས་འདིར་སྒེར་གྱི་བསམ་ཚུལ་གླེང་

XS
SM
MD
LG