ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༡

ཁམས་དཀར་མཛེས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་ཐུགས་འཚབ།


རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁམས་དཀར་མཛེས་ནང་གཞུང་གིས་གཉེར་བའི་འཇིགས་བསྐུལ་བའི་ལས་འགུལ་མཚམས་འཇོག་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་འབོད་བསྐུལ་གནང་འདུག་པ་དང་། ཁམས་དཀར་མཛེས་ཁུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་སྐོར་འབྲེལ་ཡོད་ལ་གནས་འདྲི་ཞུས་པ་བཅས་རྣམ་རྒྱལ་ཤཱསྟྲིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG