ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༤

ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་གློད་གྲོལ་ལས་འགུལ། 


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མེ་རི་ཀས་འཛམ་གླིང་གི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་སྐད་གྲགས་ཅན་བཅུ་དྲུག་གི་མཚན་བཏོན་ནས་དེ་ཚོ་གློད་གྲོལ་ཡོང་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་ཞིང་། དེའི་ནང་དུ་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་ཁང་དུ་ཡོད་པའི་བོད་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ་སྒོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཚུད་ཡོད་པའི་སྐོར་ཚེ་རིང་སྐྱིད་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་རེད།

XS
SM
MD
LG