ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཉི་ཧོང་གི་སྲིད་བློན་སུ་གྷ་ཨ་རིར་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཉི་ཧོང་དང་ཨ་མི་རི་ཀའི་འབྲེལ་བ་སྲ་བརྟན་གཏོང་རྒྱུ་སོགས་ལ་ཉི་ཧོང་གི་སྲིད་བློན་ཡོ་ཤི་ཧི་དྷེ་སུ་གྷ་རེས་གཟའ་ཕུར་བའི་ཉིན་ཨ་མི་རི་ཀར་འཚམས་འདྲིར་ཕེབས་འབྱོར་གནང་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་ནི་ཨ་མི་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་ཇཱོ་བྷ་ཌན་གྱིས་ཕོ་བྲང་དཀར་པོར་དངོས་སུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་པའི་ཕྱིའི་རྒྱལ་གྱི་དབུ་ཁྲིད་ཐོག་མ་དེར་གྱུར་ཡོད་པ།

XS
SM
MD
LG