ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༠༢/༠༢

རྒྱལ་ཚོགས་དང་ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོས་ཨེ་སི་རལ་ལ་སྐྱོན་བརྗོད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་འཁོར་འདིའི་ནང་ཨི་སི་རལ་གྱི་ཉེན་རྟོག་བློན་ཆེན་གསར་པ་ཁོང་གྲོང་ཁྱེར་ཇེ་རུ་སི་ལམ་གྱི་གནས་རྩ་ཆེན་ལ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་བྱས་པའི་ཐད་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལྷན་ཁང་གིས་ཛ་དྲག་ཚོགས་འདུ་བསྐོང་ཚོགས་དང་། བློན་ཆེན་ཁོང་གི་གཟིགས་སྐོར་ལ་དཀྱིལ་ཤར་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་མཐུན་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཨ་རི་བཅས་ཀྱིས་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་བྱས།

XS
SM
MD
LG