ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༣/༡༢/༡༠

རྒྱ་ནག་གིས་བོད་རྩ་མེད་གཏོང་གི་ཡོད་པ་སུས་འགོག་ཐུབ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་ནི་ཕག་ཚང་ལྟར་བསྒྱུར་པ་དང་གྲྭ་བཙུན་ཚོར་བཙན་ཤེད་ཀྱིས་སྲིད་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིང་གི་འདྲ་པར་ལ་ཕྱག་མཆོད་བྱེད་དུ་འཇུག་གི་ཡོད་ཅིང་། བོད་འདི་འཛམ་གླིང་གི་སའི་གོ་ལའི་སྟེང་ནས་མེད་པར་གཏོང་བའི་གདུག་རྩུབ་ཀྱི་བྱ་སྤྱོད་རྣམས་སུས་འགོག་ཐུབ་ཀྱི་རེད་ཅེས་འགོ་བརྗོད་དུ་འཁོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་ཞིག

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG