ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༢/༡༢/༠༨

གྷི་རིག་ཏུ་པེ་ཅིང་ཨོ་ལིམ་པིག་ལ་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༢༠༢༢་ལོར་པེ་ཅིང་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་དགུན་དུས་ཀྱི་ཨོ་ལིམ་ཕིཀ་རྩེད་འགྲན་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། གཟའ་འཁོར་འདིར་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་གྷི་རིག་ནས་དཔལ་འབར་རྒྱུད་སྤྲོད་ཀྱི་མཛད་སྒོའི་སྐབས་བོད་པ་གཙོས་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་ཉིན་ཤས་རིང་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་བར་པདྨ་སྒྲོལ་མ་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG