ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་འགོག་ཐབས།


༄༅།། ཨ་མི་རི་ཀར་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཁྱབ་ནས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པའི་ཡུལ་མིའི་གྲངས་འབོར་ནི་ཝྭི་ཏི་ནམ་གྱི་དམ་འཁྲུག་གི་དུས་སུ་དམག་མིར་སྲོག་སྐྱོན་བྱུང་བའི་གྲངས་འབོར་ལས་ཀྱང་མང་བ་བྱུང་ཡོད་ཅིང་། ད་ཆ་ཨ་མི་རི་ཀས་འགོས་ནད་འདི་སྔོན་འགོག་ནུས་པ་ཐོན་པ་ཞིག་བྱེད་ཐུབ་མཁན་ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་མིག་དཔེ་བལྟས་ཏེ་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་གིས་ལག་བསྟར་བྱས་པའི་ཐབས་ཇུས་ཁག་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་པའི་བསམ་འཆར་འདོན་མཁན་མང་པོ་ཡོད་པའི་སྐོར། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG