ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༣/༠༡

ནུབ་ཕྱོགས་པ་ཚོ་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་རྒྱ་མིའི་དཔོན་རིགས་ལ་ཉེས་ཆད།


༄༅།། ཨ་མི་རི་དང་ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ། དབྱིན་ཡུལ་དང་ཁེ་ན་ཌ་བཅས་ཀྱིས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་མོར་ཞིན་ཅང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྡོག་རོལ་གཏོང་མཁན་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་ཁག་དང་ཁེ་ལས་ཁག་ལ་ཉེས་ཆད་འགེལ་རྒྱུའི་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་ཅིང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འཕྲལ་དུ་དེ་ལ་ལན་པ་སློག་པར་ཡུ་རོབ་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་མི་སྣ་ཁག་དང་ཁེ་ལས་ཁང་ཁག་ཅིག་ལ་ཉེས་ཆད་འགེལ་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར། པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG