ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༧/༢༣

ཎི་ཇར་གྱི་མང་གཙོའི་སྲིད་གཞུང་ཕྱི་འབྲེལ་ཐོག་ནས་སླར་གསོའི་འབད་བརྩོན་བྱེད་བཞིན་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅། །ཎི་ཇར་གྱི་མང་གཙོའི་གཞུང་སྲིད་ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་ཐབས་ལམ་ཐོག་ནས་སླར་གསོ་ཡོང་རྒྱུའི་འབད་བརྩོན་ཆེད་གླིང་ཕྲན་ཨ་ཧྥེ་རི་ཀའི་ནུབ་ཁུལ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོས་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་ག་རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་་ཡི་རེད།

XS
SM
MD
LG