ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༧/༢༤

པེ་ལེས་ཊོན་གྱི་མི་མང་ཚོར་སྡོད་གནས་དང་བཟའ་བཅའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

དེང་སྐབས་ཨི་སི་རལ་གྱིས་གྷ་རྫའི་ས་གནས་རཱ་ཧྥ་ཁུལ་ལ་འཕར་རྒོལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་ཡོད་དུས། ས་གནས་ཀྱི་མི་མང་ཧ་ཅང་མང་པོ་གྷ་རྫའི་ས་གནས་གཞན་ལ་བྲོས་བྱོལ་བྱེད་དགོས་པ་བྱུང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། མི་མང་བྲོས་བྱོལ་བ་ཚོར་སྡོད་གནས་དང་བཟའ་བཅའི་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་མང་པོ་འཕྲད་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་རིག་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་གནང་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG