ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༥

བརྙན་རིས་དང་སྦྱར་ནས་གསེད་བཀྲོལ། ཨུ་རུ་སུར་དཔལ་འབྱོར་ཉེས་ཆད་བཅད་པའི་ཤུགས་རྐྱེན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨུ་རུ་སུས་ཡུག་ཀེ་རན་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པར་བརྟེན་རྒྱལ་ཁབ་བཅུ་ཁ་ཞིག་གིས་དཔལ་འབྱོར་ཉེས་ཆད་བཅད་ནས་ཨུ་རུ་སུ་གཞུང་དམངས་གཉིས་ཀས་ཤུགས་རྐྱེན་དེ་མྱོང་བཞིན་པ་རེད། བརྙན་རིས་དང་སྦྱར་བའི་གསེད་བཀྲོལ་འདིའི་ནང་འདས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་དཔལ་འབྱོར་ཉེས་ཆད་བཅད་པའི་ཉམས་མྱོང་དང་གྲུབ་འབྲས་སོགས་འགྲེལ་བཤད་བྱས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG