ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༡

སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་ཁོངས་སྲིད་འཛིན་འོས་མི་མིཏ་རོམ་ལ་ཨི་ལོ་ནིའི་ལ་རྒྱལ་ཁ།


ཨ་རིའི་ནང་སྤྱི་མཐུན་ཁོང་སྲིད་འཛིན་འོས་མི་འདེམས་སྒྲུག་གི་སྔོན་འགྲོའི་འོས་བསྡུའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ཨ་རིའི་མངའ་སྡེ་ཨི་ལོ་ནོ་འི་ནང་མིཏ་ རོམ་ནི་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་འདུག་པ་དང་། དེ་ནི་ད་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ནང་སྲིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མའི་ཁ་གཏད་དུ་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་ཁོངས་སྲིད་འཛིན་འོས་མིར་འདེམས་ཐོན་ཡོང་བའི་རེ་བ་བཟང་དུ་སོང་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་སྐོར། གསར་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་རྣམ་རྒྱལ་ཤཱསྟྲིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

XS
SM
MD
LG