ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༣/༡༠/༠༣

ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་ཚབ་ཏུ་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་གཞོན་པ་རྒྱལ་ཚོཊ་ཀྱི་ཚོཊ་ཆེན་ལ་མཉམ་ཞུཊ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་ཞི་ཅིན་ཕིང་གི་ཚབ་ཏུ་འགོ་ཁྲིད་གཞོན་པ་ཧན་ཀྲེན་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་ལ་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་ཕབ་སྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་བ་འདིར་གསལ།

XS
SM
MD
LG