ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༦/༡༨

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གཞོན་སྐྱེས་ལས་མེད་ཀྱི་གྲངས་འབོར་གསལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ་མིན་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གཞོན་སྐྱེས་ལས་མེད་ཀྱི་གྲངས་འབོར་གསལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ་མིན་པའི་ཐག་གཅོད་བྱས་པར་རྒྱ་ནག་གི་སྤྱི་ཚོགས་དྲྭ་རྒྱར་གཞུང་ནས་གཞོན་སྐྱེས་ལས་མེད་ཀྱི་གྲངས་འབོར་ཧ་ཅང་མཐོ་བའི་གནས་སྟངས་སྦ་ཐབས་རེད་ཅེས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

XS
SM
MD
LG