ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༤/༡༩

འབྱུང་བའི་གནོད་འཚེ་མང་བ་ཡོང་རྒྱུར་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་ལུགས་ཨ་རིས་བརྗོད་ཡོད་པ།


གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་གི་ཤུགས་རྐྱེན་ལས་བྱུང་པའི་འབྱུང་བའི་ གནོད་འཚེ་ཁག་ལ་གདོང་ལེན་བྱེད་ཕྱོགས་སུ་ཨ་མེ་རི་ཀས། ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་ ཡའི་ཡུལ་ཁག་ལ་རོགས་པ་བྱ་རྒྱུའི་འདུན་པ་ཡོད་ཅེས་ཨ་མེ་རི་ཀའི་གཞུང་ འབྲེལ་མི་སྣ་རྣམས་ཀྱིས་རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་བརྗོད་པ་དང་འབྲེལ། དམག་མི་དང་ཛ་དྲག་ལས་དོན་ལྷན་ཁང་ནང་ཁུལ་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་མཐུན་ འགྱུར་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་པའི་འབོད་བསྐུལ་ཡང་གནང་ཡོད་པའི་ སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་གནས་ཁག་ཏུ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་བྱང་ཆུབ་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་ཞིག་གསན་གྱི་རེད།
XS
SM
MD
LG