ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༣

གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོ་ནན་སི་ཕེ་ལོ་སིའི་གསལ་བསྒྲགས།


༄༅།། ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོ་ནན་སི་ཕོ་ལོ་སིས་ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ། དབྱིན་ཡུལ་དང་ཁེ་ན་ཌ་བཅས་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་ཞིན་ཅང་ས་གནས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་ལ་ཉེས་ཆད་འགེལ་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ནི་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་གོམ་སྟབས་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད་ཅེས་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་ཡོད་ཅིང་། ཁོང་གིས་ཨ་རི་དང་མནའ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཚོས་མུ་མཐུད་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་དང་ཧོང་ཀོང་། ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གསར་འགོད་པ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཁྲིམས་རྩོད་པ་སོགས་ལ་དྲག་གནོན་བྱེད་བཞིན་པར་འགན་འཁྲི་ལེན་དུ་འཇུག་དགོས་ཅེས་གསུངས་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར། པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG