ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༤

གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོ་ནན་སི་ཕེ་ལོ་སིའི་གསལ་བསྒྲགས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོ་ནན་སི་ཕོ་ལོ་སིས་ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ། དབྱིན་ཡུལ་དང་ཁེ་ན་ཌ་བཅས་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་ཞིན་ཅང་ས་གནས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་ལ་ཉེས་ཆད་འགེལ་རྒྱུའི་ཐག་གཅོད་གནང་བ་ནི་མཉམ་འབྲེལ་གྱི་གོམ་སྟབས་གལ་ཆེན་ཞིག་རེད་ཅེས་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ་ཡོད་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG