ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༤/༡༩

ཨོ་བྷ་མའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་གི་ཁྲིམ་གཞིར་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཁང་ནང་བགྲོ་གླེང་དབུ་འཛཱུགས་གནང་ཡོད་པ།


སྲིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མའི་འཕྲོད་བསྟེན་ལྟ་སྐྱོང་གི་ཁྲིམ་གཞི་ཙོད་གཞི་ཅན་གྱི་གནས་དོན་ཐད་ཨ་རིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཁང་ནང་བགྲོ་གླེང་འགོ་ཚུགས་བྱས་ཡོད་པ་དང་ཁྲིམས་གཞིར་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་གཉིས་ཀས་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཁང་གི་མདུན་དུ་འདུ་འཛོམས་ཀྱིས་སྐད་འབོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG