ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༢༣

ཌོ་ནལ་ཌམ་གྱི་གྱོད་གཞི་དང་སྲིད་འཛིན་འོས་བསྡུའི་ཤུགས་རྐྱེན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཁང་གིས་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་ཌོ་ནལ་ཌམ་གྱིས་༢༠༢༠་ལོའི་འོས་བསྡུར་ཐེ་ཇུས་བྱས་ཡོད་མེད་ཀྱི་གྱོད་དེ་དང་འབྲེལ་ནས། ཉེས་འཛུགས་ཆག་ཡང་གཏོང་མིན་ལ་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་ཕྱིར་འགྱངས་བྱས་པ་ཡིས་སྲིད་འཛིན་འོས་བསྡུ་སོགས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཅི་ཞིག་ཐེབས་མིན་གྱི་སྐོར་ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་གྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG