ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀའི་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་དང་བལ་ཡུལ་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ།


བལ་ཡུལ་ནང་གཞུང་འབྲེལ་ལྟ་སྐོར་དུ་ཕེབས་པའི་ཨ་མི་རི་ཀའི་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་མཐོ་རིམ་མི་སྣས་ ཡུལ་དེའི་ནང་གནས་སྡོད་བྱ་བཞིན་པའི་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་གནས་སྟང་སྐོར་རྟོགས་ཞིབ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་སྐོར་ བལ་ཡུལ་ནང་ཡོད་པའི་ཨ་མི་རི་ཀའི་གཞུང་ཚབ་ལས་ཁང་གི་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་སོགས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་གནས་ཁག་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན་གྱི་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG