ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀས་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་གྲོས་མོལ་ལ་རོགས་སྐྱོར།


ཨ་མི་རི་ཀས་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་འབྲེལ་བ་ཡག་ཏུ་གཏོང་ཐབས་སུ་རོགས་རམ་བྱ་རྒྱུའི་བསམ་ཚུལ་བཏོན་པ་མ་ཟད། རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཀྱང་ཨ་མི་རི་ཀས་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤེ་ཡའི་ས་ཁུལ་ལ་འགན་འཁྲི་ཆེ་ཙམ་ལེན་རྒྱུའི་སྲིད་ཇུས་ལ་དགའ་བསུ་ཡོད་ཅེས་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་གནང་བའི་སྐོར། བློ་བཟང་བསྟན་པས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

XS
SM
MD
LG