ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༣/༡༠/༠༡

ཨ་མི་རི་ཀས་རྒྱ་ནག་ལ་གདོང་ལེན་བྱ་དགོས་ཟེར།


༄༅།། ཨ་མི་རི་ཀའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་ནེའུ་གྷིང་རི་ཆིས་ནེའུ་ཡོཀ་དུས་བབ་ཚགས་པར་ལ་ཆེད་བརྗོད་སྤེལ་ནས་དེང་སྐབས་འཛམ་གླིང་འདིར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཙན་ཤེད་དང་དབང་ཡོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་ཨི་མི་རི་ཀའི་གཞུང་དང་བཟོ་ཚོང་ལས་ཁང་ཁག་གིས་གདོང་ལེན་ནན་པོ་བྱ་དགོས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་འཕྲིན་ལས་སྙན་གྲགས་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG