ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིས་ཉི་ཧོང་གི་བདེ་འཇགས་ཐད་ཀྱི་རྩ་ཁྲིམས་བསྐྱར་ཞིབ་ལ་དགའ་བསུ་ཞུས་པ།


ཉི་ཧོང་གི་གཞུང་གིས་གཞན་གྱི་དྲག་རྒོལ་གྱི་ཉེན་ཁའི་འོག་རང་སྲུང་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་མ་གཏོགས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དུ་དམག་དཔུང་གི་ཐེ་རྗུས་མི་བྱེད་རྒྱུའི་རྩ་ཁྲིམས་ལ་བསྐྱར་ཞིབ་བྱས་ཏེ་དམག་དཔུང་གིས་མཉམ་ལས་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུའི ཐག་གཅོད་གནང་བ་དེ་ལ་རྒྱ་ནག་དང་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ཀྱི་གི་ཡོད་པར་མ་བལྟོས་པར་ཨ་མི་རི་ཀའི་གཞུང་གིས་དགའ་བསུ་ཞུས་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་ཝི་ཌར་བྷེ་ཌེ་ཡིས་གནས་ཚུལ་བཏང་བ་ཞིག་པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་ཕབ་སྒྱུར་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG