ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༣/༠༩/༢༥

ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་རང་གི་ངལ་རྩོལ་བར་ཆེས་བསྟོད་གནང་།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅། །ཕྱི་ཚེས་༤་རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་ཨ་རིའི་ནང་ངལ་རྩོལ་བའི་ཉིན་མོ་ཡིན་པར་ལྟར་ངལ་རྩོལ་གྱི་ཉིན་མོར་སྲིད་འཛིན་བྷ་ཌན་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངལ་རྩོལ་མི་མང་གི་གནད་འགག་འཐེར་འདོན་གྱིས་ཆེས་བསྟོད་རྒྱ་ཆེ་གནང་པའི་སྐོར་པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

XS
SM
MD
LG