ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༦/༢༥

ཨ་མི་རི་ཀའི་གཞུང་གིས་ལས་ཀ་དང་འབྲེལ་བའི་ཨ་རིར་མཐོང་ཆེན་ཐོབ་རྒྱུར་མགོ་སྐོར་བཏང་མཁན་བྱུང་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅། །ཨ་མི་རི་ཀའི་གཞུང་གིས་ལས་ཀ་དང་འབྲེལ་བའི་ཨ་མི་རི་ཀར་གློག་གླད་ཀྱི་རྒྱན་ཤོག་བརྒྱུད་མཐོང་ཆེན་ཐོབ་རྒྱུ་ཡོད་པའི་འགྲོ་ལུགས་ལ་ཚོང་ལས་ཁང་འགའ་ཤས་དང་སྙན་ཞུ་རྒྱབ་མཁན་ཚོས་མགོ་སྐོར་བཏང་ཡོད་པ་བཤད་ཡོད་པའི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་བསོད་ནམས་དབྱངས་འཛོམས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

XS
SM
MD
LG