ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༠༩/༢༨

ཏོག་ནད་ཀྱི་ནད་དུག་གསར་པ་ཨ་རིའི་ནང་ཁྱབ་བཞིན་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་ནང་ཏོག་ནད་ཀྱི་ནད་དུག་གསར་པ་ཨོམ་ནི་ཀོ་རོན་འགོས་ཤུགས་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་པར་ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་མི་མང་ལ་འགོག་ཁབ་འཕར་སྣོན་རྒྱག་གལ་ཡིན་པའི་ལམ་སྟོན་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར། པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཞིབ་ཏུ་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG