ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མི་རི་ཀ་དང་རྒྱ་ནག་གི་འབྲེལ་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། གཟའ་འཁོར་འདིར་ཨ་མི་རི་ཀར་བཅའ་སྡོད་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་པ་རང་ཡུལ་ལ་ཕྱིར་ལོག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་། དེ་བཞིན་པེ་ཅིང་དུ་བཅའ་སྡོད་ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་པ་གསར་པ་བསྐོ་བཞག་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པས་ཝ་ཤིང་ཊོན་དང་པེ་ཅིང་གཉིས་སུ་ཨ་རི་དང་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་པ་མེད་པར་

XS
SM
MD
LG